INFOGRAPHIC: POLAR BEARS
Uppgiften var att skapa en så kallad Infographic där man förtydligade siffror i en mer behaglig poster. Jag valde att upplysa om isbjörnarnas hot i Arktis och hur de påverkas av den globala uppvärmningen när isen smälter. Kollar man noga ser man två isbjörnar dolda i isen som smält på postern. Källhänvisningen är inplacerad via hyperlänkar i PDF-filen.
Källor:
WWF & The Guardian.
The task was to create an Infographic where you present chart numbers in a more eye-catching design. I chose to focus on the polar bears' threat in the Arctic and how they are being affected by global warming and the melting ice. If you look carefully you can see two polar bears hidden in the ice that melted on the poster. Citation is done through hyperlinks in the PDF-file. Sources: WWF & The Guardian.
© QREATIVE STUDIOS SWEDEN AB
ALL RIGHTS RESERVED
UPP