YOUTUBE IDENTITY
Uppgiften var att designa en Youtube-kanal för en grafisk designer. Det var också obligatoriskt att integrera rörlig grafik i självaste brandingen. Jag valde att göra detta genom ett intro skapat i After Effects som följer den grafiska profilen för Youtube-kanalen.
The task was to design a Youtube channel for a graphic designer. It was also mandatory to integrate moving graphics into the branding itself. I chose to do this through a video intro created in After Effects that is similar to the graphic profile of the Youtube channel.
© QREATIVE STUDIOS SWEDEN AB
ALL RIGHTS RESERVED