e-commerce: SHOOT! | desktop
Med hjälp av logotypen skapad i en annan uppgift designade jag en hemsida i Adobe XD för det fiktiva företaget "Shoot!". Företaget säljer bilder från fotograferar som levereras komplett med ramar. Färgerna jag ville jobba med var svart, beige samt orange då jag tyckte att de tre i kombination gav en fin helhet till hemsidan. 
With the help of the logo created in another task, I designed a website in Adobe XD for the fictional company "Shoot!" The company is supposed to sell pictures from photographers that then are delivered complete with frames. The colors I wanted to work with were black, beige and orange as I thought those three in combination gave a nice finishing touch to the website.
e-commerce: SHOOT! | phone
Med hjälp av logotypen skapad i en annan uppgift designade jag en hemsida i Adobe XD för det fiktiva företaget "Shoot!". Företaget säljer bilder från fotograferar som levereras komplett med ramar. Färgerna jag ville jobba med var svart, beige samt orange då jag tyckte att de tre i kombination gav en fin helhet till hemsidan. Den mobilanpassade version har mestadels helt lika design med några få ändringar för att anpassas allra bäst till det mindre formatet.
With the help of the logo created in another task, I designed a website in Adobe XD for the fictional company "Shoot!" The company is supposed to sell pictures from photographers that then are delivered complete with frames. The colors I wanted to work with were black, beige and orange as I thought those three in combination gave a nice finishing touch to the website. The mobile version mostly follows the same design as the desktop version, with some fewer changes to best adapt to the smaller format.
© QREATIVE STUDIOS SWEDEN AB
ALL RIGHTS RESERVED
UPP