SAVE SAM
Denna grafiska profil skapades för ett företag som en skoluppgift för kursen Graphic Design for New Media. Företaget var en påhittad non-profit organisation där vi skulle skapa allt ifrån logotyp till applikationsprototyper - en hel grafisk identitet. Uppgiften gjordes tillsammans med Elsa Andersson, Moa Strömland och Sara klint.
This graphic profile was created for a company as a school assignment for the course Graphic Design for New Media. The company was an invented non-profit organization where our goal was to design create everything from logos to application prototypes - a whole graphic identity. The task was done together with Elsa Andersson, Moa Strömland and Sara Klint.
© QREATIVE STUDIOS SWEDEN AB
ALL RIGHTS RESERVED
UPP