APP DESIGN: SAVE SAM
I en skoluppgift tillsammans med Moa Strömland, Elsa Andersson och Sara Klint skapades det en Adobe XD-design av en mobilapplikation för det fiktiva företaget "Save Sam". Save Sam är en organisation som försöker normalisera att vara en miljövän, och i vår idé ville vi att man skulle erhålla enkla tips till vardagen både i en app och på sociala medier.
In a school assignment together with Moa Strömland, Elsa Andersson and Sara Klint, an Adobe XD design was created of a mobile application for the fictional company "Save Sam". Save Sam is an organization that is trying to normalize being an environmentalist, and in our idea we wanted to publish simple tips for the everyday life, both in an app and on social media.
© QREATIVE STUDIOS SWEDEN AB
ALL RIGHTS RESERVED
UPP